Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Power Thứ 3 ngày 23/07/2024

 • 34 39 40 42 54 55 30

  Giá trị Jackpot 1: 173,134,617,600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 8,132,834,250 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 173,134,617,600
  Jackpot 2 | 0 8,132,834,250
  Giải nhất 18 40.000.000
  Giải nhì 1,180 500.000
  Giải ba 27,742 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 20/07/2024

 • 12 18 32 40 51 53 28

  Giá trị Jackpot 1: 162,187,998,600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6,916,543,250 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 162,187,998,600
  Jackpot 2 | 0 6,916,543,250
  Giải nhất 19 40.000.000
  Giải nhì 1,215 500.000
  Giải ba 27,744 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 18/07/2024

 • 10 13 28 35 40 42 02

  Giá trị Jackpot 1: 152,070,473,550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5,792,373,800 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 152,070,473,550
  Jackpot 2 | 0 5,792,373,800
  Giải nhất 25 40.000.000
  Giải nhì 1,511 500.000
  Giải ba 30,837 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 16/07/2024

 • 20 31 34 36 47 52 02

  Giá trị Jackpot 1: 143,092,525,800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,794,824,050 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 143,092,525,800
  Jackpot 2 | 0 4,794,824,050
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 1,389 500.000
  Giải ba 29,054 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 13/07/2024

 • 02 12 13 33 44 52 34

  Giá trị Jackpot 1: 132,641,850,900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,633,637,950 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 132,641,850,900
  Jackpot 2 | 0 3,633,637,950
  Giải nhất 31 40.000.000
  Giải nhì 1,455 500.000
  Giải ba 30,846 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 11/07/2024

 • 01 02 11 21 22 23 26

  Giá trị Jackpot 1: 126,939,109,350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,518,167,100 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 126,939,109,350
  Jackpot 2 | 1 4,518,167,100
  Giải nhất 55 40.000.000
  Giải nhì 1,686 500.000
  Giải ba 31,945 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 09/07/2024

 • 06 08 09 28 33 53 10

  Giá trị Jackpot 1: 119,737,487,100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,717,986,850 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 119,737,487,100
  Jackpot 2 | 0 3,717,986,850
  Giải nhất 15 40.000.000
  Giải nhì 1,735 500.000
  Giải ba 35,548 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 06/07/2024

 • 08 10 12 22 25 55 52

  Giá trị Jackpot 1: 113,275,605,450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 1,767,804,975 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 113,275,605,450
  Jackpot 2 | 2 1,767,804,975
  Giải nhất 33 40.000.000
  Giải nhì 1,607 500.000
  Giải ba 32,178 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 04/07/2024

 • 10 19 20 29 34 41 08

  Giá trị Jackpot 1: 108,455,115,900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,556,097,400 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 108,455,115,900
  Jackpot 2 | 1 3,556,097,400
  Giải nhất 21 40.000.000
  Giải nhì 1,287 500.000
  Giải ba 27,533 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 02/07/2024

 • 07 08 50 52 53 54 02

  Giá trị Jackpot 1: 103,450,239,300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6,940,249,300 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 103,450,239,300
  Jackpot 2 | 1 6,940,249,300
  Giải nhất 20 40.000.000
  Giải nhì 1,361 500.000
  Giải ba 25,227 50.000